Velkommen til Tusen millionar 5-7 på nett!

 

 

    

Tusen millionar Ny utgåve 5-7 er Cappelens læreverk i matematikk for 5.-7. trinn.

 

Nettstaden er eit supplement til grunnbøkene.
Her finn du oppgåver som er delte inn i tre kategoriar til kvart kapittel.

  • Kategori 1
    Enkle oppgåver
  • Kategori 2
    Litt vanskelegare oppgåver
  • Kategori 3
    Meir utfordrande oppgåver

Det er lagt ut oppgåver til kapittel 1, 2 og 3.
Oppgåver til kapittel 4-6 kjem ut i oktober.

 Nedanfor finn du ei lenkje til Max fri - eit gratis tilrettelagd øvingsprogram i matematikk.