Multiplikasjon 1

Her finn du oppgåver om multiplikasjon.