Addisjon og subtraksjon

Her skal vi arbeide meir med addisjon og subtraksjon.