Kalkulator

I desse oppgåvene skal du bli litt betre kjend med kalkulatoren.

Hugs at du også kan bruke hovudet, viss du vil!