Tusen millionar 5B

Tusen millionar Ny utgåve 5B GrunnbokINNHALD

8 Tid

9 Desimaltal

10 Multiplikasjon 2

11 Divisjon

12 Brøk

13 Statistikk

14 Lengd og areal

15 Volum og masse