Tusen millionar 5A

Tusen millionar Ny utgåve 5A Grunnbok

INNHALD

1 God start

2 Nemningar

3 Tal

4 Kalkulator

5 Addisjon og subtraksjon

6 Multiplikasjon 1

7 Geometri