Multiplikasjon

I dette kapitlet skal du lære om
- fleire rekneoperasjonar på ein gong
- multiplikasjon av fleirsifra tal
- multiplikasjon av desimaltal og heile tal