Prosent og desimaltal

I dette kapitlet skal du lære om

  • prosentomgrepet
  • brøk og prosent
  • prosentvis endring