Samansette einingar

I dette kapitlet skal du lære om

  • fart
  • prisar
  • lønn
  • valuta