Geometri 2

I dette kapitlet skal du lære om

  • flytting av figurar ved spegling, parallellforskyving og dreiing
  • speglingssymmetri og dreiingssymmetri