Divisjon 2

I dette kapitlet skal du lære om

  • divisjon der svaret er eit desimaltal
  • divisjon med eit fleirsifra tal
  • divisjon av desimaltal med eit heilt tal
  • divisjon av desimaltal med eit desimaltal