Brøk og desimaltal

I dette kapitlet skal du lære om

  • ekte brøkar, uekte brøkar og blanda tal
  • addisjon og subtraksjon av brøkar med lik nemnar
  • likeverdige brøkar
  • utviding og forkorting av brøkar
  • addisjon og subtraksjon av brøkar med ulik nemnar
  • multiplikasjon av brøkar
  • samanhengen mellom brøk og desimaltal