Statistikk

I dette kapitlet skal du lære

  • å finne typetall
  • å finne median
  • å finne gjennomsnitt
  • å vurdere om typetal, median eller gjennomsnitt viser det riktigaste resultatet av ei undersøking
  • å lage og lese av tabellar
  • å lage og å lese av diagram