Geometri

I dette kapitlet skal du lære om omkrins og areal av

  • firkantar
  • trekantar
  • samansette figurar
  • sirklar