Avrunding og overslag

I dette kapitlet skal du lære om

  • avrunding av heile tal
  • avrunding av desimaltal
  • overslag i addisjon
  • overslag i subtraksjon
  • overslag i multiplikasjon
  • overslag i divisjon