Divisjon

I dette kapitlet skal du lære om

  • divisjon med 10 og 100
  • divisjon av fleirsifra tal
  • divisjon av desimaltal
  • rest i divisjon