Multiplikasjon

I dette kapitlet skal du lære om

  • multiplikasjon med tal som endar på null 
  • at faktorane i ein multiplikasjon kan byte plass utan at produktet blir endra
  • multiplikasjon av fleirsifra tall
  • multiplikasjon av desimaltal med 10 og 100
  • multiplikasjon av desimaltal med heile tall
  • multiplikasjon av desimaltal med desimaltal