Tal og talforståing

I dette kapitlet skal du lære om

  • ulike typar tal
  • å plassere ulike typar tal på tallinja
  • plassverdisystemet og tal skrivne på utvida form
  • partal og oddetal
  • samansette tal og primtal
  • faktorisering