God start

I dette kapitlet skal vi arbeide med repetisjon av

  • brøkomgrepet
  • utviding av brøk
  • felles nemnar
  • addisjon av brøk
  • subtraksjon av brøk