Sannsyn

I dette kapittelet skal du lære

  • å vurdere sjanse i daglegdagse samanhengar
  • å rekne ut sannsynet i enkle situasjonar
  • å finne tal på moglege utfall
  • å vurdere sjanse i spel og eksperiment