Hovudrekning og avrunding

I dette kapittelet skal du lære om

  • metodar for hovudrekning
  • avrunding av heile tal og desimaltal