Målestokk

I dette kapittelet skal du lære å

  • forstørre og forminske
  • bruke målestokk til å rekne ut avstandar
  • lage enkle kart
  • lage og bruke arbeidsteikningar