Areal

I dette kapittelet skal du lære om

  • arealet av rektangel
  • arealet av trekantar
  • høgda i ein trekant
  • omgjering mellom arealeiningar