Divisjon

I dette kapitlet skal du lære om
- rest i divisjon
- framgangsmåtar ved oppstilling av divisjon
- fleire rekneartar i det same reknestykket
- multiplikasjon og divisjon med 10
- divisjon av desimaltal