Multiplikasjon

I dette kapitlet skal du lære om
- kva slags rekneoperasjonar som skal gjerast først i eit reknestykke
- korleis vi kan bruke parantes i eit reknestykke
- bruk av overslag i multiplikasjon
- oppstilling av multiplikasjon med fleirsifra tal
- multiplikasjon av desimaltal med heile tal