Brøk og desimaltal

I dette kapitlet skal du lære om
- likeverdige brøkar
- addisjon og subtraksjon av brøkar med like nemnarar
- uekte brøk og blanda tal
- utviding av brøkar
- addisjon og subtraksjon av brøkar med ulike nemnarar
- samanhengen mellom brøk og desimaltal