God start

I dette kapitlet skal du arbeide med repetisjon av
- siffer og tal
- desimaltal
- rekneoperasjonane