Brøk

I dette kapitlet skal du lære om:

  • brøk som mindre enn ein heil
  • hundredelar
  • brøk og addisjon
  • brøk og subtraksjon
  • brøk som meir enn ein heil