Multiplikasjon II

I dette kapitlet skal du lære om:

  • fleire rekneoperasjonar i same reknestykket
  • bruk av minnet i kalkulatoren
  • multiplikasjon med oppstilling
  • multiplikasjon av desimaltal med 10 og 100