Desimaltall

I dette kapitlet skal du lære om:

  • desimaltal og plassverdi
  • addisjon og subtraksjon av desimaltal
  • avrunding av desimaltal til heile tal