Tid

I dette kapitlet skal du lære om:

  • ulike tidseiningar
  • korleis kalenderen er delt inn i periodar
  • fødselsnummer